Święto Boga Ojca-1 sierpnia 2021

 Bóg Ojciec zaprasza na Swoje Święto

1 sierpnia 2021 r.

Wzgórze Wyszkowskie / Turzyn – godz. 11.00/

1.Przywitanie pielgrzymów i gości. Egzorcyzm, Magnificat.

2. Sekwencja do Ducha Świętego –„Przybądź Duchu Święty”

3. Różaniec św. /wszystkie części z krótkimi rozważaniami/

– Anioł Pański- o g. 12.00

– Litania  Loretańska i Te Deum

(Krótka przerwa)

4. MSZA ŚWIĘTA- godz.14.00

5. Wystawienie Najświętszego Sakramentu (ok. 2 godzin).

6. Koronka do Bożego Miłosierdzia, krótka Droga Krzyżowa

7. Modlitwy do Boga Ojca.
8. Adoracja prowadzona przez p. organistę DM JP II

9. Zakończenie Adoracji z Błogosławieństwem wiernych

Wspólnota Boga Ojca zaprasza na Uroczystość Boga Ojca wszystkie grupy modlitewne wraz ze swoimi Opiekunami Kapłanami.

212 Jerycho ku czci Boga Ojca

7 – 10 czerwca 2021 r.              212 Jerycho Ku czci Boga Ojca

Od dnia 7 do 10 czerwca  trwało 212 Jerycho ku czci Boga Ojca, które odbywało się w Wieczerniku i zakończyło się Adoracją nocną Pana Jezusa w Kaplicy Wieczystej Adoracji w kościele św. Wojciecha w Wyszkowie i Mszą świętą poranną 10 czerwca 2021 r.

Panie Jezu pragniemy Ci podziękować za Twoją Miłość, wszystkie Dary, Łaski, Twoje Miłosierdzie i Błogosławieństwo. Pragniemy również okazać Ci Panie Jezu wdzięczność za Twoją hojność w okazywaniu miłosierdzia duszom czyśćcowym. Amen.

Bądź uwielbiony Panie Jezu Królu Niebieski, nasz ukochany Królu Polski. Amen

6 czerwiec 2021r. Pielgrzymka do Jabłonia

6 czerwiec 2021 r. „Anioł”      Jabłoń – pielgrzymka Grupy Boga Ojca do Matki Bożej Jabłońskiej

Mówi Matka Boża:

„Matko Bolesna przyczyń się za nami…”. Moje dziecko drogie „i Tyś, która współcierpiała” – tak, tak kochane dziecko, Ja cierpiałam wraz ze swym Synem, przebywałam z Nim Drogę Krzyża, Drogę, poprzez którą Mój Syn Jezus uświęcał twą duszę dziecko. Mój Syn Jezus oczyszczał twoją duszę z brudu grzechowego, Mój Syn Jezus dla świętości twej duszy ponosi ziemskie życie, Człowiecze życie. Bóg jako Człowiek umiera na Krzyżu, zawisa na Krzyżu Miłości, na Krzyżu Zbawienia twej duszy. Tak Moje kochane dziecko Ja cierpiałam, Ja współbolałam, bo Ja przebywałam tą Drogę Krzyża wraz ze swym Synem, ale nie mogłam nic Mu pomóc, ponieważ oprawcy czynili z Moim kochanym Synem, to co chcieli. Moim umiłowanym Synem, którego Ja Matka tuliłam, Ja Matka pieściłam, Ja Matka karmiłam, Ja Matka drżałam o każdą chwilę Jego życia, aby nie uczynił sobie nic złego, a oprawcy znęcali się nad Nim w najokrutniejszy sposób. Ja Matka Boża patrzyłam na tą cielesną i okrutną Mękę Mego Syna, na Jego Krew przelaną, na Krew, która oczyszcza twą duszę dziecko z brudu grzechowego. To Krew Mego Syna jest tym motorem, który uświęca twą duszę. Męka Mojego Syna uświęca twą duszę, miłość Mego Syna do ciebie, do twej duszy uświęca twą duszę.

Mój Syn jest BOGIEM MIŁOŚCI, BOGIEM MIŁOSIERDZIA I BOGIEM PRZEBACZAJĄCYM,

 bo kocha ciebie dziecko takim jaki jesteś, taka jaka jesteś, z całym balastem grzechowym twoim. Mój Syn ciebie dziecko kocha, ale pragnie, aby twa dusza w życiu wiecznym była w Jego Królestwie. Poświęca swe Człowiecze życie, aby uświęcić twą duszę. Bardzo cierpiał, Ja Matka współbolałam, szłam Drogą Krzyża, przemierzałam wraz z Nim i serce Mi pękało z bólu, żalu i z goryczy. To co widziały Moje oczy, to co słyszały Moje uszy: cios za ciosem, cierń za cierniem, kolec za kolcem – wszystko było wbijane w Moje Matczyne serce. Współbolałam, ale nie opuściłam swego Syna, kroczyłam za Nim do ostatniej Jego chwili, do ostatniego Jego tchnienia. Byłam przy Nim, trwałam wraz z Nim i Ja teraz jako Matka Boża do ciebie dziecko, do każdego z was pielgrzymującego po ziemskim padole kieruję słowa Matki Bożej, Matki, która wie co to znaczy miłość, wie co to znaczy kochać, abyś ty nie opuścił Mego Syna w trudnych, ciężkich chwilach, abyś ty nie opuściła Mego Syna w trudnych i ciężkich chwilach swego życia. Trwaj przy Nim, ufaj Mu i wierz Mu, bo miłość Jego jest ponad wszelką miłość i przebaczenie i miłosierdzie. To jest Mój Syn, pełen miłości do twej duszy, Mój Syn kochający ciebie taki jak jesteś, taka jaka jesteś. Proś Mnie Matkę Bożą, jestem rozdawczynią Darów Bożych, Darów Bożych, które uświęcają twą duszę na wieczność, wysłuchuję każdego waszego kwilenia, każdego waszego westchnienia i podprowadzam was pod Krzyż miłości, Krzyż, który uświęca was na wieczność. Moje kochane dzieci zebrane tu, w tym świętym miejscu, wybranym przeze Mnie, przybyłyście tu, aby oddać Mnie, Matce Bożej pokłon. Kocham was i tulę każde z was do swego serca, bo jestem Matką Miłosierdzia, Matką, której Mój Syn oddał pod opiekę każde z was. Z Krzyża miłości powiedział: oto Twoje dzieci. Wzięłam was wszystkich pod swoją Matczyną, Bożą opiekę. Kocham was ponad wszelką miłość, tak jak kochałam swego Syna Jezusa, tak kocham was każde pielgrzymujące po ziemskim padole. Proście Mnie Matkę Bożą, abym wstawiała się u Boga Trójjedynego, abym wypraszała niezbędne dary dla waszych dusz, abym składała wasze intencje na Ołtarzu Boga Trojjedynego, na Ołtarzu Miłości i Przebaczenia, na Ołtarzu Miłosierdzia Bożego. Moje kochane dzieci, Moje umiłowane, kochane  dzieci trwające przy Mnie, ale również pod opiekę otrzymałam z ust Mego Syna dzieci, które są oddalone, oddalone i nie kochają Mego Syna, dzieci, które szydzą,  dzieci, które toną w brudu grzechowym. Nad tymi najbardziej boleje Moja Matczyna dusza, ponieważ nic wbrew ich woli nie mogę uczynić. Bóg Trójjedyny każdemu z was dzieci dał wolną wolę, dał rozum i czystą duszę, nieskazitelnie czystą duszę. Jeżeli ty dziecko nie chcesz, abym Ja ci pomogła, wbrew twej woli nie zrobię nic, nie uczynię najmniejszego kroku, więc proś, proś Mnie Matkę Bożą, abym ci błogosławiła, abym cię wspierała, abym wstawiała się za tobą u Boga Trójjedynego, abym wysłuchiwała twych próśb i składała na Ołtarzu Bożej Miłości i Bożego Miłosierdzia.

Moje kochane dzieci każdemu z was  tu przybyłych wręczam Pałeczkę Alabastrową na szczęśliwe życie wieczne waszych dusz. A teraz pochylcie głowy, trwajcie w dziękczynieniu, ze zgiętymi kolanami przyjmijcie Moje Matczyne Błogosławieństwo w Imię Boga Trójjedynego:

Boga Ojca, Boga Syna, Boga Ducha Świętego. Amen.

Boga Ojca, Boga Syna, Boga Ducha Świętego. Amen.

Boga Ojca, Boga Syna, Boga Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen.

6 czerwiec 2021 r.  Miejscowość Jabłoń, przekaz Matki Bożej po przeprowadzonych wcześniej modlitwach do Jej miłosiernego, kochającego serca dla grzeszników. Amen. Amen. Amen.

5 czerwiec 2021r. Druga Procesja za Ojczyznę

5 czerwiec 2021 r. godz. 14.50  „Anioł”   Druga Procesja za Ojczyznę w wybranym miejscu na Wyszkowskim Wzgórzu

…w tym świętym wybranym miejscu.

Ja Twój Bóg do ciebie kieruję te słowa. „Okaż swoje Oblicze”. Dziecko Ja pragnę oglądać twoje oblicze, tu w tym świętym, wybranym miejscu. Tu właśnie, tu gdzie Ja Bóg Ojciec spalam twoje grzechy, tu gdzie Ja Bóg Ojciec oczyszczam Twoją duszę, tu gdzie Ja Bóg Ojciec działam, działam ze swoją Mocą, Potęgą i Siłą.

JESTEM BOGIEM WSZECHPOTĘŻNYM I WSZECHWŁADNYM.

Moja Moc, Moje działanie uświęca twoją duszę dziecko, ale zechciej, zechciej ukorzyć się przed Moim Obliczem, bo Ja pragnę twojej świętości. Ja pragnę ciebie, abyś ty był dzieckiem umiłowanym, kochanym i kroczącym wraz ze Mną. „Okaż swoje Oblicze” – mówicie, okazuje swoje Oblicze, ale ty niejednokrotnie dziecko nie umiesz Mojej Bożej łaski przyjąć. Zabiegany jesteś, w ferworze zajęć dnia bieżącego nawet nie zwracasz uwagi na to, co Ja Bóg pragnę zdziałać w twoim życiu, poprzez Moc Ducha Świętego, poprzez Jego działanie, bo wszystko cokolwiek otrzymujesz w swym ziemskim życiu, w swej ziemskiej pielgrzymce, otrzymujesz poprzez działanie Ducha Świętego. A Ja Twój Bóg pragnę, pragnę świętości twej, pragnę ciebie, pragnę, abyś ty był dziecko wraz ze Mną w Mym Królestwie, abyś ty dziecko wierzył, abyś ty dziecko słuchał,  abyś ty dziecko, kroczył wraz ze Mną i tworzył jedność tu i teraz. „Okaż swoje Oblicze” – Oblicze Moje. Na chwile obecną otrzymujecie dzieci w każdej chwili swego życia poprzez działanie Mocy Ducha Świętego, poprzez Moje działanie, poprzez Moje Miłujące Serce ciebie, poprzez Moją Miłosierną Miłość. To na chwilę obecną jest Moje Oblicze, względem każdego z was, względem ciebie dziecko. Wołasz, wołasz i mówisz Panie okaż, Panie bądź, Panie daj, Panie – ale czy ty dziecko, do głębi rozumiesz jaką pełnisz rolę w ziemskiej pielgrzymce na chwile obecną?  Niejednokrotnie zabiegane jesteście, podchodzicie do Moich Bożych słów pobieżnie, pobieżnie, a niejednokrotnie i lekceważycie Moje Boże Słowo, Słowo Wcielone, Słowo Życia Wiecznego dla waszych dusz. Dzieci Moje kochane woda oczyszczająca, która was dotknęła dzisiaj oczyściła wasze dusze, wszystkie dzieci, które dziś uczestniczyły w tej procesji za Ojczyznę poszły do swych domostw z czystą duszą, oczyszczoną poprzez Wodę, która spłynęła z Niebios z Mojej Woli to się wszystko dopełniło. Ja Ojciec Bóg kocham ciebie dziecko, pragnę twej świętości i czynię wszystko, abyś ty był Mój w wieczności, ale musisz kroczyć i słuchać to co Ja Bóg Ojciec do ciebie mówię, a mówię dość często poprzez Sakramenty, poprzez działanie, poprzez osoby bliskie, które spotykasz w swej pielgrzymce, bo Ja w każdym z was JESTEM, Ja w każdym z was dzieci działam, Ja każde z was kocham Swoją Bożą Miłością, Ojcowską Miłością i pragnę świętości.

Każdemu z was Moje, umiłowane dzieci, które uczestniczycie w procesjach za waszą Ojczyznę, wręczam Bukiecik Niezapominajek, nie zapomnę, Ja Bóg Ojciec nie zapomnę, że ty zgiąłeś dziecko kolana przed Moim Majestatem, przed Moim Obliczem, Moim Ojcowskim, Bożym Boga Wszechpotężnego i Wszechwładnego . Moje kochane dzieci tu obecne, promienie słońca przenikają wasze ciała i dusze. To jest Moje działanie, Ja poprzez działanie swe przenikam was na wskroś, pragnę świętych waszych dusz i czynię to ciągle i będę czynił, póki ty dziecko będziesz wpatrzone w Moje Oblicze, w Moje Działanie, w Moją Moc, Potęgę i Siłę i czerpało ze źródła miłosiernej miłości to co najcenniejsze dla twej duszy. Twoją świętość, swoją świętość, bo takiej oczekujesz ode Mnie Boga Ojca. Kocham was, jestem Ojcem Miłosiernym, Jestem Ojcem Kochającym, Jestem Ojcem Przebaczającym i pragnących waszych świętych dusz.  Amen.

A teraz Moje umiłowane dzieci przyjmijcie Moje Ojcowskie Błogosławieństwo w Imię Boga Trójjedynego:

Boga Ojca, Boga Syna, Boga Ducha Świętego. Amen.

Boga Ojca, Boga Syna, Boga Ducha Świętego. Amen.

Boga Ojca, Boga Syna, Boga Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen.

Kocham was Moje dzieci, bardzo was kocham. Ja Wasz Bóg Najwyższy – Bóg Ojciec                                trwajcie w dziękczynieniu za Dary, które zsyłam dla świętości waszych dusz. Amen.

5 czerwiec 2021 g.14:50   Druga procesja za Ojczyznę w wybranym miejscu na Wyszkowskim Wzgórzu