25 październik 2021 r. Mówi Bóg Ojciec:

Noc 24/25 październik 2021r. „ Anioł”   DOTYCZY ZŁAMANEGO KRZYŻA NA WYSZKOWSKIM WZGÓRZU i 11 Procesji

Mówi Bóg Ojciec:

Córko pisz: Ja twój Bóg Ojciec kieruje te słowa dziecko do twego serca otwartego na Moje słowo. Teraz usłysz Słowo Wcielone, które winno wpaść w głębie twego serca i tam zakiełkować Moim działaniem w tobie i przez Ciebie. Słowa te kieruje jak Ojciec Bóg do każdego z was dzieci, które brałyście udział w 11 Procesji poświęconej waszej Ojczyźnie oraz te, które czytają i słuchają Mego słowa.

Dziecko wjeżdżasz na teren Mego Królestwa Miłosierdzia Ojca i Syna i cóż widzą twoje oczy:

 Symbol Bożej miłości powalony na ziemi, symbol ziemskiego znieważonego do cna Bożego ciała człowieczego, rozbity na niezliczoną ilość cząsteczek. Na krzyżu pozostały tyko dłonie Mego Syna Jezusa i stopy – członki Ciała, które dokonywały wiele dobrego dla Mych stworzeń umiłowanych. Stopy, które przemierzały kilometry ziemi, aby nieść i głosić Moje Ojcowskie Słowo, głosić prawdę Bożą, zasiewać w sercach Mych dzieci ziarno Mojej miłościi ziarno Bożego działania. Syn Mój jako Bóg-Człowiek pełnił Moją wolę, był cały czas złączony ze MnąOjcem, nie cofał się przed niczym, żył Moją prawdą Bożą, głosił i podpierał znakami,  mimo iż niejednokrotnie był nie rozumiany, ale pełnił do końca Moją Ojcowską Bożą wolę. Był we Mnie a Ja w Nim i z Nim,  tworzył jedność. Jako Bóg- Człowiek, cierpiał okrutnie na duszy i ciele, ale z miłości do dusz stworzeń ziemskich nie straszne mu było przyjęcie przez Niego cierpień, obelg, oszczerstw, wyszydzeń, przelanej Krwi aż po grób. Taka jest Boża Miłość – Moja Miłość i Ja Twój dziecko Ojciec dbający o świętość twojej duszy, Moja Boża łaska w działaniu i mocy. Dziecko, patrząc na Moją Bożą miłość ciężko ci jest pojąć jak Ja Bóg Ojciec mogłem dopuścić do takich okrutnych cierpień poświęcając Mojego Jedynego Syna, abyś ty był święty. Tak teraz patrzysz na leżący symbol miłości, leżący na ziemi, przecież Ja Swoją Mocą, Swoją Potęgą mogłem nie dopuścić do tego stanu Królestwo Bożego Miłosierdzia Ojca i Syna, ale w ten sposób Ja otwieram dziecko twą drogę do Bożej Miłości, której winno pałać twoje serce.

Wyszkowskie Wzgórze –  Boże Miłosierdzie – Boża Miłość – Boże działanie- Boża troska o dobro dusz.

Mój Syn Jezus na to co się stało powiedział, cytuje: „Krzyż – materia, ważne jest co ty dziecko ziemskie masz w swym sercu względem Mnie Boga Zbawcy twej duszy – serce napełnione dorodnym ziarnem czy plewami.

Odbyła się walka duchów, pozorne zwycięstwo szatana, ale na kartach Ewangelii czytacie dzieci jak głosił

Jezus.  Wyszkowskie Wzgórze, prawda z prawdy, Krzak gorejący, gdzie spalają się ludzkie grzechy, walka

dobra ze złem, światłość ze światłości, Nowe Jeruzalem dla grzesznika, gdzie dobro, duch ciemności

zawsze atakuje i nie odpuszcza w walce o dusze, ale ty dziecko ziemskie otrzymałeś ode Mnie rozum i

wolną wolę i duszę nieśmiertelną. Gdzie działa Bóg – tam prawda i dobro dla grzesznego stworzenia. Duch

ciemności nie jest wstanie Bożego działania zniszczyć, ani przeszkodzić w jego realizacji do końca. Tak też

w tym świętym, wybranym przeze Mnie miejscu Moja Boża wola wypełni się do końca, bo jest to oaza Bożej łaski dla świętości dusz Moich umiłowanych dzieci, dla każdego z was dla każdej z was. Moja miłość i

miłosierdzie Dwóch Serc, Bożych Serc. Zniechęcenie niech nie gości w waszych duszach dzieci. Poczujcie

moc i siłę i łaskę płynącą z Nieba w znakach, którymi obdarzam wasze umysły. Każdy znak, którego dziecko

doświadczasz w swej ziemskiej pielgrzymce posiada swoją głębie i czemuś służy, tak jest i tym razem.

Odbudowanie tego co upadłe – zanoszone przez was modlitwy są ochroną dla waszej ojczyzny i dla

waszych dusz dzieci. Dziecko Moje umiłowane, ile dasz z siebie tyle otrzymasz, na ile uwierzysz, tyle

dobra Ja Bóg zleje na ciebie, bo jestem prawdą, miłością, światłością, świętością i drogą prowadzącą bez

żadnych przeszkód, prowadzącą twą duszę do Nieba na wieczność. Dziecko Ja Bóg Ojciec mówię do

każdego z was: otwórz swoje serce, otwórz swoje oczy, nie bądź ślepcem wołającym: Jezusie Synu Dawida

ulituj się nade mną. Serce swe dziecko napełniaj żywą wiarą wpuść promyk Bożej miłości i Bożego

działania w tobie i przez ciebie. Rozświetlaj to święte, wybrane miejsce Bożego miłosierdzia. Napełniaj

naczynie swego serca Moją łaską, Moją miłością, a ja Ojciec Bóg będę cię błogosławił i prowadził twą

duszę do świętości, bo Moja miłość nie odstąpi od Ciebie.

Jam Twój Bóg, a tyś Moje umiłowane, kochane dziecko, a ziemski żywot Mojego Syna Jezusa niech będzie wzorem dla ciebie do naśladowania. Jeśli nastąpi czas według Mojej woli, Moja wszechmoc i potęga zniszczą to co jest nieprawe, a działanie złego stanie się ulotnych puchem, niesionym powiewom mego wiatru ku zatraceniu na wieczność.  Amen. Amen.  Amen.

Dzieci Moje kochane przyjmijcie Moje Ojcowskie Błogosławieństwo dla waszych dusz na wieczność. A oto i ONO- Błogosławieństwo:

Boga Ojca, Boga Syna, Boga Ducha Świętego. Amen.

Boga Ojca, Boga Syna, Boga Ducha Świętego. Amen.

Boga Ojca, Boga Syna, Boga Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen.

Kocham was Moje umiłowane dzieci – mróweczki trzymajcie się sukni Mego działania, bo to jest właściwa

droga, prosta,  świetlista i czysta w mocy Mego Ducha – klejnot bezcenny dla twej duszy na wieczność. Amen. Amen. Amen.

20 październik 2021r. Adoracja Najświętszego Sakramentu

20/21 (noc) październik 2021 „Anioł”        Adoracja Najświętszego Sakramentu w kościele św.

Wojciecha w Wyszkowie

Mówi Pan Jezus:

brak początku przekazu…

„szeroko rozłożone ręce i pragnę przytulić twoją duszę do swego serca Bożego, serca miłującego, serca przebaczającego, serca kochającego przepełnionego miłosierdziem Moim, Moją Bożą łaską, Moim Duchem. Poprzez działanie Ducha Świętego wszystko otrzymujesz, ale proś, błagaj, ufaj, pójdź za Mną, chodź ze Mną, ufaj głęboko, nie bądź piekącą solą w oku, lecz bądź dzieckiem światłości. Dzieckiem rozświetlającym wokół siebie ciemność Moim słowem Ewangelicznym. Słowo Wcielone – Słowo Boże, bo Ja twój Bóg pragnę, abyś ty był święty, abyś kochał, przebaczał i kroczył Moją ścieżką, za Mną.

Dzieci Moje kochane, dzieci Moje umiłowane, Ja tak bardzo, bardzo pragnę waszej świętości. Zlewam na każde zdroje łask, bo pragnę, Ja ciągle pragnę, abyś ty dziecko był bardzo maleńkim dzieckiem w dosłownym słowa znaczeniu, ufającym, ufającym, ufającym Mnie Bogu do końca. Mówicie dzieci: „o Mój Jezu utajony, chociaż kryją Cię zasłony…”. Dziecko, Ja widzę wszystko, Ja wiem wszystko, Ja słyszę wszystko, ale pragnę, abyś ty skierował do Mnie swoje słowo, do Mnie Boga Żywego i Prawdziwego obecnego w tym małym kawałku Chleba – utajonym, bo Ja czekam, Ja ciągle czekam, abyś ty przyszedł do Mnie, abyś ty przyszła do Mnie, abyś padła przed Moim Majestatem i błagała, i prosiła Moje Boże serce, abym Ja obdarzał cię swoją Bożą łaską, swoim błogosławieństwem, swoją miłością, swoim miłosierdziem.

Wyszkowskie Wzgórze – Królestwo Miłosierdzia Ojca i Syna – KRZAK GOREJĄCY, krzak, w którym spalają się wasze grzechy. Dzieci kierujcie swe kroki w to święte, wybrane przez Tatusia Niebieskiego miejsce. On czeka – Bóg Ojciec – czeka na ciebie, abyś ty przyszedł, abyś ty przyszła, abyś prosił, abyś błagał, bo tu zdroje nieprzebrane Bożych łask, Bożej miłości – Ocean Bożego miłosierdzia zlewany jest na każdą nędzę, na każdą upadłą duszę.

Dzieci Moje kochane, Ja Bóg pełen miłości – Syn Boga Ojca, Syn złączony z sercem Ojca – Dwa Miłujące Serca na Wyszkowskim Wzgórzu: SYN –BÓG, BÓG-OJCIEC.

 Dzieci Moje kochane, dzieci Moje umiłowane okres szczególny zbliża się dużymi krokami – święto dusz – dusz bardzo umiłowanych przez NasOsoby Boże. Będziecie nawiedzać cmentarze. Dziecko idź z modlitwą na ustach do dusz łaknących twojej pomocy, modlitewnej pomocy, nie światła dziecko, nie światła! Każda dusza bardzo oczekuje wyproszonych przez ciebie Bożych łask. Dziecko kochane przynoś ulgę duszom cierpiącym w czyśćcu, weź z sobą wodę święconą- to jest ukojenie dla dusz. Nie szczędź ponoszonego trudu i wysiłku, krocz z Różańcem na ustach, bo Moja Matka jest Pośredniczką łask. ONA zlewa zdroje łask, gdy dziecko się korzy, gdy dziecko prosi, gdy dziecko błaga. Dzieci pielgrzymujące po ziemskim padole bardzo dużo możecie uczynić duszom, szczególnie teraz w zbliżającym się miesiącu listopadzie, będących po tamtej stronie. Czyńcie co tylko jest w waszej mocy. One są bardzo wdzięczne za każdą pomoc, nawet najmniejszą, którą uczynisz na ich chwałę. Dzieci Moje, dzieci Moje umiłowane, dzieci Moje kochane słowo, które wypływa z waszych ust niejednokrotnie potrafi zranić, że serce pęka, serce pęka z bólu i żalu, miecz boleści w słowie  powiedzianym, miecz boleści w sercu Matki, miecz boleści w sercu Boga Zbawcy, miecz boleści w sercu Boga Stwórcy. Niech wasze słowa, które wypływają z waszych ust będą słowami światłości, promykiem uświęcającym twoją duszę dziecko, a nie obciążającym ją, strącającym ku przepaści. Ja jestem Bogiem, Bogiem Wszechpotężnym, Wszechwładnym i Wszechmocnym i kochającym bardzo mocno każdą duszę i pragnę świętości każdej duszy, nie szczędząc łask dla twojej świętości, abyś ty był święty, abyś ty była święta i kroczyła drogą światłości ku Wyżynom Nieba.

A teraz Moje dzieci przyjmijcie Moje Boże błogosławieństwo. A oto i Ono:

Boga Ojca, Boga Syna, Boga Ducha Świętego. Amen.

Boga Ojca, Boga Syna, Boga Ducha Świętego. Amen.

Boga Ojca, Boga Syna, Boga Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen.

Kocham was Moje kochane, umiłowane dzieci, pragnę waszej świętości na wieczność.

JA CHRYSTUS KRÓL ZBAWCA waszej Ojczyzny i waszych dusz. Amen.

20 październik 2021 r.  Adoracja Najświętszego Sakramentu w kościele św. Wojciecha w Wyszkowie

11 Procesja

Z wielką radością Wspólnota Boga Ojca zaprasza na kolejną Procesję za Ojczyznę, która ma się odbyć 23 października 2021 r. o g. 12.00. Plan naszego spotkania – jak ostatnio.

Dziękujemy Bogu Ojcu za wszystkie łaski, które otrzymujemy z Jego Ojcowskiego Serca, za miłość, którą nas, dzieci ziemskie obdarza, za Słowo, które kieruje do nas, za powiew wiatru, za piekną pogodę, za to, że nas gromadzi wokół swojego Majestatu. Dziękujemy całej Trójcy Przenajświętszej za wszystkie łaski, które otrzymujemy na wybranym miejscu, na Wyszkowskim Wzgórzu oraz czułą opiekę Matki Bożej III Tysiąclecia – Gospodyni tego Miejsca. Amen.

10 Procesja

9 październik 2021 r.       10 Procesja na Wyszkowskim Wzgórzu

Mówi Bóg Ojciec:

Tak dziecko …  Ja Bóg Ojciec stworzyłem ze swej miłości, tyś dziecko jest Moje, a Ja jestem Twój Bóg, Bóg Miłosierny, Bóg Kochający, Bóg Przebaczający. Ja zabiegam o dobro dla twej duszy dziecko, o dobro dla twej duszy na wieczność. Pragnę twej świętości, pragnę twej jedności ze Mną Bogiem, bo Jestem Bogiem Jednym Jedynym w Trójcy, Bogiem Najwyższym, nie ma innego poza Mną.  Ja, Ja Jestem twój Ojciec, twój Bóg Wszechpotężny, Wszechwładny i Wszechmocny. Dziecko Moje miłe wpatrzone jesteś w Moje Ojcowskie Oblicze, a Ja ciebie Błogosławię, a Ja ciebie przytulam do swego serca, bo Ja ciebie kocham, kocham miłością nieograniczoną, nieskazitelnie czystą i takiej miłości jaką Ja twój Bóg Ojciec obdarzam cię w tej chwili dziecko pragnę, abyś ty dzielił taką miłość wobec bliźniego, bliskiej  tobie osobie, boś ty dziecko Moje, a Ja jestem wzorem dla ciebie do naśladowania. Przestrzegaj Mojego Prawa dziecko, wdrażaj w swoje życie, bo tylko w ten sposób możesz uświęcić  duszę, jeżeli będziesz pracować tu i teraz na chwałę niebios, na chwałę szczęśliwego życia wiecznego dla twej duszy.

Dziecko Moje kochane krocz drogą światłości, bo to jest droga właściwa, bo to jest droga, która prowadzi twoją duszę ku Wyżynom Nieba, bo to jest ta droga, która zapewni twej duszy na wieczność łączność ze Mną Bogiem.

Moje kochane, Moje umiłowane, Moje kochane dzieci, jakże Moje Ojcowskie Serce się raduje w tym  świętym, wybranym miejscu przeze Mnie, jeżeli ty dziecko zginasz swoje kolana, jeżeli dziecko ty dziecko otwierasz swoje serce szeroko na oścież na Moje Słowo Wcielone, na Moje słowo Boże. Raduję się bardzo i zlewam zdroje łask na twoją dusze. Dziecko, dziecko  Moje umiłowane trwaj, trwaj ciągle na modlitwie, proś, błagaj, a Ja twój Bóg, Bóg Ojciec będę cię wysłuchiwał, będę ci błogosławił, będę kroczył za tobą jak twój cień, bo Ja jestem Opiekunem  na szczęśliwe życie wieczne dla twej duszy. Moje umiłowane, kochane dzieci, które tu zebrałyście się, aby zanosić modły przed Mój Najwyższy Majestat. Dzieci każda  modlitwa jest wysłuchana, każda jest przyjęta i każda jest nagradzana, ale dziecko musisz ją składać przez otwarte swe serce, ponieważ modlitwa, którą wymawiasz wargami jest pusta, ona nic nie wnosi dla twej duszy na wieczność, dlatego otwieraj swoje serce szeroko, otwieraj swoje wargi, otwieraj swoje uszy i oczy, bo Ja Twój Bóg Ojciec Wszechpotężny i Wszechwładny tu i teraz obecny, Bóg Żywy i Prawdziwy jestem przed tobą i Błogosławię tobie i twojej rodzinie.

A oto i Moje Ojcowskie Błogosławieństwo:

Boga Ojca, Boga Syna, Boga Ducha Świętego. Amen.

Boga Ojca, Boga Syna, Boga Ducha Świętego. Amen.

Boga Ojca, Boga Syna, Boga Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen.

Modlitwy na miesiąc październik

Modlitwy na miesiąc październik podane przez Pana Jezusa to:

1. RÓŻANIEC DO SIEDMIU BOLEŚCI MATKI BOSKIEJ
Matko Bolesna, przez Twoje cierpienia z Jezusem stałaś się Współodkupicielką wszystkich ludzi. Twoje Niepokalane Serce przebite siedmioma mieczami jest nadal ranione milionami mieczów grzechów całej ludzkości idącej na zatracenie. Łączymy nasze cierpienia z Twoimi cierpieniami Maryjo, aby pocieszyć Twoje Zbolałe Serce i otrzeć Twoje Matczyne Łzy naszymi modlitwami

BOLEŚĆ I – Proroctwo Symeona
Wspomożenie wiernych!
 Matko Najboleśniejsza! Przez Boleść, która przeszyła Serce Twoje, gdyś słyszała prorocze słowa starca Symeona o Męce Jezusa, Syna Twojego, racz nam wyjednać łaskę uświęcenia naszego życia i cierpliwego znoszenia cierpień i przeciwności.
-Ku Tobie Święta Matko wznosimy serca swoje,
-Aby współczuć w Boleściach Twoich.
1 Ojcze nasz…7 Zdrowaś Maryjo…1 Chwała Ojcu…

BOLEŚĆ II – Ucieczka do Egiptu
Pocieszycielko strapionych!
 Matko Najboleśniejsza! Przez Boleść Twoją, której doznałaś uciekając z Synem Twoim przed Herodem do Egiptu, uproś nam łaskę wiernego poddania się Woli Bożej we wszystkim co nas spotyka.
-Ku Tobie Święta Matko wznosimy serca swoje,
-Aby współczuć w Boleściach Twoich.
1 Ojcze nasz…7 Zdrowaś Maryjo…1 Chwała Ojcu…

BOLEŚĆ III – Szukanie Jezusa
Ucieczko grzeszników!
 Matko Najboleśniejsza! Przez Boleść jaką przeżyłaś szukając zgubionego Jezusa, uproś nam łaskę, abyśmy nigdy Go nie utracili. Tym, którzy zgubili Jezusa, na grzesznych drogach swojego życia dopomóż Go odnaleźć w Sakramentach Świętych.
-Ku Tobie Święta Matko wznosimy serca swoje,
-Aby współczuć w Boleściach Twoich.
1 Ojcze nasz…7 Zdrowaś Maryjo…1 Chwała Ojcu…

BOLEŚĆ IV – Spotkanie z Synem na drodze Krzyżowej
Królowo Męczenników!
 Matko Najboleśniejsza! Przez Boleść jaką przeżyłaś spotkawszy Jezusa na drodze Krzyżowej, gdy na Swoich Ramionach dźwigał grzechy moje i całej ludzkości, uproś nam łaskę,abyśmy już nigdy nie obarczali Jezusa najmniejszymi grzechami. Prosimy Cie o łaskę miłości do Krzyża oraz cierpliwości i wytrwałości w niesieniu codziennych krzyży całego naszego życia dla ratowania dusz.
-Ku Tobie Święta Matko wznosimy serca swoje,
-Aby współczuć w Boleściach Twoich.
1 Ojcze nasz…7 Zdrowaś Maryjo…1 Chwała Ojcu…

BOLEŚĆ V – Śmierć Pana Jezusa na Krzyżu
Współodkupicielko nasza!
 Matko Najboleśniejsza! Przez Boleść jaką przeżyłaś u stóp Krzyża patrząc na Mękę i śmierć Twojego Syna, uproś nam łaskę szczerego żalu i pokuty oraz nawrócenie zatwardziałych grzeszników, szczególnie konających i Łaskę Miłosierdzia Bożego dla świata całego.
-Ku Tobie Święta Matko wznosimy serca swoje,
-Aby współczuć w Boleściach Twoich.
1 Ojcze nasz…7 Zdrowaś Maryjo…1 Chwała Ojcu…

BOLEŚĆ VI – Maryja trzyma martwe Ciało Syna
Matko Płacząca!
 Matko Najboleśniejsza! Przez łzy, którymi obmywałaś Rany Jezusa złożonego w Twoich Ramionach oraz przez Twoje Matczyne i Krwawe łzy, które wylewasz nad całą grzeszną ludzkością stojącą w obliczu zagłady, prosimy Cię, ratuj dusze idące na potępienie, ratuj dusze w czyśćcu cierpiące,ratuj zagrożoną młodzież i nasze rodziny. Dla pocieszenia Twojego Zbolałego Serca i otarcia Twoich Łez ofiarujemy Ci Maryjo nasze serca, cierpienia, ofiary, łzy i modlitwy i całe nasze życie w ofierze miłości dla ratowania zagubionych dusz.
-Ku Tobie Święta Matko wznosimy serca swoje,
-Aby współczuć w Boleściach Twoich.
1 Ojcze nasz…7 Zdrowaś Maryjo…1 Chwała Ojcu…

BOLEŚĆ VII – Złożenie Jezusa W Grobie
Matko zbawienia naszego!
 Matko Najboleśniejsza! Przez Boleść rozstania z Jezusem złożonym w grobie, uproś nam łaskę, aby umarły w nas wszystkie złe skłonności i przywiązania do grzechu. Abyśmy żyli w świętości i miłości dla Chwały Bożej i ratowania dusz, przez Chrystusa i z Chrystusem, a po śmierci osiągnęli życie wieczne.
-Ku Tobie Święta Matko wznosimy serca swoje,
-Aby współczuć w Boleściach Twoich.
1 Ojcze nasz…7 Zdrowaś Maryjo…1 Chwała Ojcu…

O Święta Matko, którą Wszechmogący Bóg wybrał na Matkę Odkupiciela świata i upodobnił w cierpieniach do Swego Syna Ukrzyżowanego, niech boleść Twoja pobudzi nas do miłości Jezusa i Ciebie.
O Królowo Męczenników, udziel nam podobnej cierpliwości i męstwa w znoszeniu cierpień z jakimi Ty stałaś pod krzyżem, Syna Twego. Amen.

Litania do Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny

Kyrie eleison
Chryste eleison. Kyrie eleison
Chryste, usłysz nas
Chryste, wysłuchaj nas
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami

Matko zasmuceń, módl się za nami
Matko, której duszę przeszył miecz, módl się za nami
Matko, która uciekłaś z Jezusem do Egiptu, módl się za nami
Matko, która w smutku szukałaś Go przez trzy dni, módl się za nami
Matko, która widziałaś Go wychłostanego i ukoronowanego cierniami, módl się za nami
Matko, która stałaś przy nim, gdy wisiał na krzyżu, módl się za nami
Matko, która wzięłaś Go w ramiona, gdy umarł, módl się za nami
Matko, która patrzyłaś na składanie Go w grobie, módl się za nami
O Maryjo, Królowo męczenników, módl się za nami
O Maryjo, pociecho strapionych, módl się za nami
O Maryjo, obrono słabych, módl się za nami
O Maryjo, siło lękliwych, módl się za nami
O Maryjo, światłości zrozpaczonych, módl się za nami
O Maryjo, opiekunko chorych, módl się za nami

O Maryjo, ucieczko grzeszników, ocal nas swymi modlitwami
Przez gorzką mękę Twego Syna, ocal nas swymi modlitwami
Przez ból przeszywający Twoje Serce, ocal nas swymi modlitwami
Przez ciężkie brzemię Twej udręki, ocal nas swymi modlitwami
Przez smutek Twój i opuszczenie, ocal nas swymi modlitwami
Przez Twoją żałość matczyną, ocal nas swymi modlitwami
Przez Twoje doskonałe poddanie się, ocal nas swymi modlitwami
Przez Twoje pełne zasług modlitwy, ocal nas swymi modlitwami
Od nadmiernego smutku, ocal nas swymi modlitwami
Od tchórzostwa, ocal nas swymi modlitwami
Od niecierpliwości, ocal nas swymi modlitwami
Od niepokoju i niezadowolenia, ocal nas swymi modlitwami
Od posępności i chmurnego usposobienia, ocal nas swymi modlitwami
Od rozpaczy i niewiary, ocal nas swymi modlitwami
Od ostatecznego braku skruchy, ocal nas swymi modlitwami

My, grzesznicy, błagamy Cię, wysłuchaj nas
Uchroń nas od nagłej śmierci, wysłuchaj nas
Naucz nas, jak mamy umrzeć, wysłuchaj nas
Wspieraj nas w naszym konaniu, wysłuchaj nas
Strzeż nas od nieprzyjaciół, wysłuchaj nas
Wiedź nas do szczęśliwego kresu, wysłuchaj nas
Wyjednaj nam dar wytrwania, wysłuchaj nas
Wspieraj nas przed trybunałem sadu, wysłuchaj nas
Matko Boga, wysłuchaj nas
Matko najboleśniejsza, wysłuchaj nas
Matko najbardziej opuszczona, wysłuchaj nas

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

Wspieraj nas, Najświętsza Panno Maryjo
W każdej porze, w każdym miejscu

Módlmy się: Jezu Chryste, Boże i Człowieku, spraw, błagamy Cię, aby Twoja umiłowana Matka, Maryja, której duszę miecz przeszył w godzinie Twojej męki, mogła nas bronić i teraz, i w godzinie naszej śmierci, przez Twoje zasługi, Zbawco świata, który z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz, Bóg na wieki wieków. Amen.

10 Procesja

Grupa Boga Ojca zaprasza już po raz kolejny na Procesję za Ojczyznę, którą planujemy przeprowadzić w dniu 9 października 2021 r. o g. 12.00. Program spotkania modlitewnego będzie podobny do 9 Procesji.

TURZYN – WYSZKOWSKIE WZGÓRZE – 10 PROCESJA ZA OJCZYZNĘ – 9.X.2021

ZAPRASZAMY!

9 procesja za Ojczyznę

25 wrzesień 2021 „Anioł”       Dziewiąta Procesja za Ojczyznę na Wyszkowskim Wzgórzu

Mówi Bóg Ojciec:

Moje umiłowane dzieci, przybyłyście do Mnie Boga – Boga Ojca ze swymi intencjami umieszczonymi głęboko w waszych sercach, a Ja twój Tatuś Niebieski wysłuchiwałem trosk, które trapią ciebie dziecko w ziemskim życiu. Pragnę przyjąć ciężar, który cię przytłacza, który napełnia smutkiem całe twoje ciało, przygniata twą duszę. Każde z was w tym świętym miejscu napełniałem Moją Bożą łaską, Bożymi darami, zlewałem zdroje łask na ciebie, na każde z was poprzez działanie i moc Ducha Świętego. To się dokonywało w tym świętym, wybranym przeze Mnie miejscu – Wyszkowskim Wzgórzu. Ja twój Ojciec – twój Bóg miłosierny i miłujący prowadziłem cię dziecko w 9 procesji. Każde z was uczestniczących napełniałem pokarmem dla duszy na wieczność. Pielgrzymka twa dziecko ziemska jest bardzo krótka i przemija szybko, jak pędzący wiatr, o którym w swym słowie wspominał kilkakrotnie Mój umiłowany syn – Kapłan. Teraz dziecię Moje masz czas dany, aby dusza twa powracała do Mnie jako dorodny owoc twego działania – budowli wznoszącej się ku górze, ku Mnie. Budowli wznoszącej na bardzo  trwałych fundamentach twego ziemskiego życia, bo Ja dziecko bardzo cię kocham i pragnę twej świętości. Ja twój Tatuś – tyś Moje umiłowane, kochane dziecko. Ja każde z was przyprowadziłem w to święte miejsce. Ja ciebie dziecię tuliłem do swego serca, błogosławiłem, napełniałem naczynie twej duszy Bożą łaską, przez Moc działania Ducha Świętego. W tym tak uroczystym dniu uczestniczyło całe Niebo, wspierało modlitewnie – świętych obcowanie. Ja dziecię twój Ojciec karmiłem cię, abyś z ziarenka stał się dorodną rośliną w ogrodzie Mojej miłości, abyś zaspokoiło głód duszy, abyś nie pragnął napoju życia wiecznego, abyś zaspokoiło łaknienie i chłód twego ziemskiego życia. To Ja cię dziecko swoją mocą przemieniałem, abyś stał się gorącym, nakarmionym do głębi Moim Słowem na wieczne życie w łączności ze Mną, twoim Tatusiem. Każde z was ukochane dzieci błogosławiłem, tuliłem. Moje Ojcowskie serce bardzo się radowało, bo Moje stworzenie szło z Mną, jak owieczka za Pasterzem. Dziecię byłoś na zielonym pastwisku Ojca Niebieskiego, pasłeś się na niwie łąki miłosiernej miłości Mojego serca, które szeroko otworzyłem na twój dziecięcy głos, dobywający się z twego ciała poranionego przez grzech. Ja cię obmyłem Moją miłością, Moim miłosierdziem dopełniałem potrzebę twego serca na szczęśliwe życie wieczne twej duszy. Dziecko w wielkim uniżeniu i z pokorą błagałeś Mnie o dobro, o Moje działanie w twym życiu. Ja byłem obecny w całym swym Majestacie, Chwale i Bóstwie przed tobą wpatrzony w Mój wizerunek. Czyż może być coś przyjemniejsze, że dziecko i Bóg, prośba i dobro, Duch Święty i Jego działanie, miłość i miłosierdzie i dziecko, dziecko łaknące Mego słowa, dziecko łaknące Mego działania, dziecko pragnące i Bóg dający w obfitości, Bóg dający do syta, Bóg wysłuchujący, Bóg ze swoją miłością i miłosierdziem gaszący pragnienie duszy umiłowanego stworzenia. Szum, powiew wiatru, Słowo Ewangeliczne dobywające się z ust Kapłana i dziecko – owoc Bożej miłości, pragnące się rozwinąć i stać dorodnym owocem przez Moc działania Ducha Świętego. To się wszystko dopełniało na Wyszkowskim Wzgórzu w czasie trwania dziewiątej procesji za ojczyznę. 25 dzień narodzin Pana Jezusa, który naradzał się w duszy każdego stworzenia, które fizycznie brało udział, a Ja Bóg karmiłem i podlewałem duszę twą dziecko Eliksirem życia wiecznego. Słowa – „Pójdź za Mną” w tym dniu stały się realne i były odbiciem twego życia dziecko. Każde z was z przybyłych w to święte miejsce miało potrzebę przybycia i skorzystania z daru Bożej miłości, nakarmienia duszy Bożą łaską, póki ogród Bożej miłości w Mocy Ducha Świętego działa w nas i pośród nas. Dzieci Moje kochane  każdemu z was na wieczne życie dla duszy wręczyłem Pałeczkę Alabastrową i imię twe dziecko zapisałem w swym sercu, bo tyś jest Moje, umiłowane, kochane, nie mogę nie słyszeć twego kwilenia, twej prośby, wzywania pomocy – przecież jestem Bogiem Wszechpotężnym, Wszechwidzącym. Czyń pokorę, uniżenie, łączność modlitewną ze Mną, korzystaj z Sakramentów, bo Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem, a ty dziecko owocem Mego działania, jeżeli trwasz przy Mnie, a Ja przy tobie – żyjesz w prawdzie i Bożej sprawiedliwości. Otwórz swe serce szeroko na Moje działanie, aby twa dusza dostąpiła radości życia wiecznego, aby twa dusza była Moja, aby twa dusza żyła i była napełniona Bożą miłością i miłosierdziem już tu i teraz, już tu i w wieczności, aby twa dusza była Moim nieocenionym skarbem. Nie ważne ile razy dziecko będziesz czerpać łaski, ale ważne jest, że będziesz święty i światłością dla świata, który w tej chwili biegnie ku przepaści. Jak Ja Bóg Sędzia Sprawiedliwy zacznę rozliczać każde grzeszne stworzenie, będzie daremny trud, aby dusza w wieczności była szczęśliwa. Wszystko co stworzyłem ma czas wzrastania, czas stagnacji, czas upadku i czas Mój Boży (na łączność ze Mną) i jedno życie. Wszystko mija bezpowrotnie, ale tylko światłość jest drogą szczęśliwego życia wiecznego  Mym Królestwie Niebieskim twej duszy na wieczność i z tej drogi dziecko ty nie możesz zejść. Ja ci ją wytyczam, Ja cię nią prowadzę, Ja ci na tej drodze światłości pomagam, Ja na tej drodze jestem przy tobie cały czas obecny w swym działaniu i mocy Ducha daję ci światłość i mądrość twego umysłu. To wszystko dopełniało się 25 września 2021 r.na Wyszkowskim Wzgórzu, gdzie JA byłem pośród swych dzieci w swym działaniu, ze swoją łaską i miłosierdziem i miłością dla Mego stworzenia. Amen. Amen. Amen.

Błogosławię każde dziecko, które przyszło nawiedzić to święte, wybrane miejsce – Wyszkowskie Wzgórze. A oto i Ono Błogosławieństwo:

Boga Ojca, Boga Syna, Boga Ducha Świętego. Amen.

Boga Ojca, Boga Syna, Boga Ducha Świętego. Amen.

Boga Ojca, Boga Syna, Boga Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen.

25 wrzesień 2021 r.               9 Procesja za Ojczyznę

Dziecko! Wyszkowskie Wzgórze – Nowe Jeruzalem dla twej Duszy!

Na ile uwierzysz tyle otrzymasz.

Ja – Bóg z Boga

– Światłość ze światłości

– Prawda z Prawdy

Grzyb (prawdziwek) pokarm duchowy dla twej duszy na wieczność. Prawdziwy, z prawdy Bożej dany tobie tu i teraz. Zawartą prawdę w tym wyrazie należy odczytać dokładnie z wolą Bożą  w trosce o dobro płynące z tego znaku dane nam tu i teraz w świetle Bożego Prawa: WIERZ I UFAJ do głębi, a Ja twój Bóg zadbam o wszystko co niezbędne dla twej duszy i ciała. Amen. Amen. Amen.

Dana iskra Mojej łaski, aby rozpalić ogień miłości i miłosierdzia Mojego w twym umiłowanym przeze Mnie Boga sercu. Dziecko bardzo kocham cię – Ja twój Trójjedyny Bóg. Amen.

Wyjaśnienie mistyczki: dotyczy 2 grzybów prawdziwków znalezionych w miejscu, w którym stała Matka Boża.

Były wielkości talerzyka deserowego, a w kapelusiku miały jednakowe wklęśnięcie. Grzyby były identyczne, nóżki jednakowe. Wyrosły dokładnie w tym miejscu, gdzie obecność Matki Bożej widziała grupa modlitewna z Ostrowii Mazowieckiej podczas odprawiania uroczystej Mszy św. w wybranym miejscu ku czci Boga Ojca w dniu 2 sierpnia 2020 r. Według słów Matki Bożej wypowiedzianych do grupy modlitewnej Boga Ojca w czasie Adoracji Najświętszego Sakramentu w kościele św. Wojciecha w Wyszkowie, w nocnej godzinie Miłosierdzia Bożego w dniu 15/16 2021 r. znalezione prawdziwki należy pokroić w cienkie plasterki, ususzyć, poświęcić przez Kapłana i po maleńkiej okruszynie rozdać wiernym przybyłym na Wyszkowskie Wzgórze na Procesję za Ojczyznę. Cząsteczkę grzybka należy dodać do potrawy przyrządzanej na wieczerzę wigilijną 2021 r. Amen. Amen. Amen.

9 Procesja

Przed nami kolejna już Procesja, która będzie wyjątkowa, gdyż datę 25 września 2021r. (sobota) godz. 12.00 wybrał sam Pan Jezus. Zapraszamy wszystkich pragnących iść w Procesji na Wyszkowskie Wzgórze do Turzyna, aby modlić się za naszą Ojczyznę. Szczęść Boże i do zobaczenia.

Wspólnota Boga Ojca

Jerycho 216

7,8,9 września 2021 r. „Anioł”                Jerycho 216 ku czci Boga Ojca

Mówi Pan Jezus:

Jeszcze nie jedna dusza się zatrwoży nad tym, co się dokona w tym świętym, wybranym miejscu na Wyszkowskim Wzgórzu. Ja Bóg przyszedłem do groty Bóg Wcielony, kiedy powracałem z Bytomia, gdzie udałem się w poszukiwaniu pracy, a teraz przyszedłem do waszego Wieczernika, do Mojego Wieczernika. Jako Bóg nie pozostawiam swych dzieci samych, jestem ciągle z nimi, czuwam nad ich bezpieczeństwem, a w szczególności, gdy zło ich atakuje. Zło musi ustąpić, Mój Plan Boży wypełni się. Brak szacunku do Mnie Boga i Zbawcy. Mój Plan Boży wypełni się do końca, a wy drogie dzieci będziecie Moimi użytecznymi narzędziami w Moim ręku. Niech się tak stanie Amen. Wasze dalsze działanie dopełniać się będzie w Mocy Ducha Mojego i w Mocy Ducha Boga Ojca. Kapłani się pogubili, Moi synowie wybrani, wygodnictwo i spokojny tryb życia wybrali.  Wypełnienie Mojej woli ich przerosło, strach i obawa zwyciężyło, Ja Bóg Sama Prawda i Dobro dla grzesznego stworzenia. Postawieni Wojownicy Maryji na straży wybranego miejsca, Wojownicy Mojej Matki Maryji pełniący wolę Mojej Mamy do końca bez obaw i zahamowań, Ona jest Panią i Królową waszej ojczyzny. Jest zatroskana o każda duszę  dziecka ziemskiego, Wojownicy jesteście mocą i siłą potężną w Jej rękach Matkę wszystkich dzieci. Matka Boża zabiega o świętość dla każdej duszy, a wy Wojownicy jesteście Jej pomocą narzędziem w Jej rękach, jeżeli pełnicie Jej wolę. Postawieni zostaliście na straży Prawa Bożego, na straży wypełnienia ogromnego dzieła, którego Bóg Ojciec oczekuje w wypowiadanym przez siebie Słowie Wcielonym – Bożym ziarnie.

Eucharystia sprawowana w tym wybranym miejscu, to jest Potęga, Siła i Moc w zniszczeniu ducha ciemności.

Dzieci Moje nie lękajcie  się, Ja Bóg jestem z wami, to któż przeciw wam, Ja Bóg pełen Chwały, Ja Król Bóg, Mocarz nad mocarzami. Zło jest tylko Moim podnóżkiem, on w swej pysze jest niczym i nikim w porównaniu ze Mną Bogiem Wszechpotężnym, Stwórcą Wszechrzeczy. Wybrane miejsce Wyszkowskie Wzgórze jest kołem ratunkowym dla każdego grzesznika,  dla najbardziej upadłej duszy, aby nie utonęła w mrokach piekła. Na łodzi Mojego miłosierdzia Ojca i Syna każda dusza może wypłynąć i utrzymać się na powierzchni wody oczyszczającej, życiodajnej przez Moją łaskę i miłosierdzie kochających Dwóch Serc osiągniecie szczęśliwości wiecznej. Moja Boża łaska jest drabiną do Królestwa Naszego, każdy szczebel drabiny, Sakrament wznosi dusze ku Wyżyn Niebieskim. Mój plan Boży w obecnej chwili wypełnia się, ziemskie stworzenia ranią Nasze serca w swym czynie, geście, słowie, postępowaniu, nie bacząc na to, że Ja Bóg będę ciebie rozliczał dziecko z każdego grzechu, żyją teraźniejszością, pycha ogarnęła wasze umysły dzieci, pogoń za dobrami zamknęła wam oczy, mamona zatkała uszy, język stał się niemy na Moje Słowo Boże. Dusza uboga, dusza biedna, dusza czarna, a przed nią przepaść i  zatracenie na wieczność, a ty dziecko żyjesz rozkoszami tego świata, brak szacunku dla Mnie Boga i Zbawcy, Stwórcy Wszechrzeczy. Dziecko, jeżeli nie dostrzegasz wad w swoim postępowaniu jesteś chore na umyśle, Lekarzem takiego jestestwa jestem Ja twój Bóg Trójjedyny. Prawda i Sprawiedliwość wyzwoli cię z nędzy tego grzechu poprzez Moje działanie w tobie, ziarno Bożego miłosierdzia, bo Ja Jestem Królem nad królami i Panem nad panami, Potężnym Władcą, Jednym, Jedynym Amen. Amen. Amen.

A teraz Błogosławię was w Imię:

Boga Ojca, Boga Syna, Boga Ducha Świętego. Amen.

Boga Ojca, Boga Syna, Boga Ducha Świętego. Amen.

Boga Ojca, Boga Syna, Boga Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen.

8 wrzesień 2021 r., Święto Matki Bożej Siewnej, Godzina Miłosierdzia.